De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs ervaren leerlingen meestal als spannend.
Op de nieuwe school is een andere leerlingenpopulatie, een andere schoolcultuur en er worden andere eisen aan de leerlingen gesteld.
Zo wordt bijvoorbeeld van leerlingen verwacht om (huis)werk te kunnen plannen of dat leerlingen hun persoonlijke grenzen kunnen bewaken.
Tips & Tops kan leerlingen begeleiden en ondersteunen door bijvoorbeeld:
- Het geven van training en coaching bij het aanleren van studievaardigheden, sociale vaardigheden.
- Training en coaching met als doel het vergroten van het zelfvertrouwen en het verminderen van faalangst.
- Ondersteuning bij de overstap van leerlingen vanuit de basisschool (individueel of in kleine groepjes).
- Het voeren van ondersteunende gesprekken met leerlingen.
- Huiswerkbegeleiding aan individuele leerlingen of in kleine groepjes.

Wilt u meer informatie over het aanbod, mail dan naar mail@tipsentops.com.
KvK-nummer 54767121
Advies en begeleiding rondom onderwijszorg
Startpagina
Contact
Kwaliteit
Aanbod voor scholen
Aanbod voor leerlingen
Aanbod voor ouders