Kinderen worden 'groot' en dat betekent dat ouders/verzorgers hun kinderen steeds meer los 'moeten' laten.
Het is belangrijk dat ouders voldoende vertrouwen hebben in de school en hun kind om dit ook te kunnen doen.
Tips & Tops kan hier een rol in spelen door bijvoorbeeld:
- Intermediair te zijn tussen leerling, ouders/verzorgers, beroepsopvoeders en verschillende instanties.
- Te ondersteunen bij gesprekken tussen ouders, de leerling en de school.
- Overleggen met ouders/verzorgers over de ontwikkeling en de mogelijkheden van de leerling.
- Onderzoeken van de behoeften en tekorten bij leerlingen in de school- en thuissituatie.
- Het geven van praktische adviezen aan de leerling, ouders en school.
- Het geven van informatie over wettelijke regelingen, faciliteiten, hulpmiddelen en onderwijsmogelijkheden.
- Adviseren ten aanzien van doorverwijzing naar externe hulpverleners / hulpinstellingen.

Heeft u vragen?
Mail dan naar mail@tipsentops.com.

KvK-nummer 54767121
Advies en begeleiding rondom onderwijszorg
Startpagina
Contact
Kwaliteit
Aanbod voor scholen
Aanbod voor leerlingen
Aanbod voor ouders