De leerlingenpopulatie op scholen wordt steeds diverser.
Om alle leerlingen gelijke kansen te geven, hebben zij het recht op een aanbod op maat.
Dit geldt niet alleen voor leerlingen met een gediagnosticeerde beperking, maar tevens voor leerlingen met een (taal)achterstand, sociaal-emotionele problemen of andere zorgbehoeften.

Om een passend onderwijsaanbod te creëren en te voldoen aan de zorgplicht, hebben scholen een expertise nodig.
Tips & Tops heeft deze expertise in huis en kan deze inzetten door bijvoorbeeld:
- Observatie van groepen/individuele leerlingen, het geven van handelingsgerichte adviezen aan de school.
- Consultatie over het omgaan met psychosociale problematiek en vaak voorkomende (groeps)problemen, zoals pesten.
- Adviseren over het passend maken van het onderwijs voor een leerling met speciale onderwijsbehoeften.
- Ondersteuning bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van handelings-, begeleidingplannen en onderwijskundige rapporten.
- Aanvullend didactisch/ diagnostisch onderzoek.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Voor een aanbod op maat kunt u een mail sturen naar mail@tipsentops.com.

KvK-nummer 54767121
Advies en begeleiding rondom onderwijszorg
Startpagina
Contact
Kwaliteit
Aanbod voor scholen
Aanbod voor leerlingen
Aanbod voor ouders